Ataataga - Min Far, Augustinus Lynge

Ataataga - Min Far, Augustinus Lynge

1,00 DKK

(momseqanngitsoq)
af Larsen, Astrid
Nioqqutissap normua: 8790393317
Oqimaassuseq:: 0,535 kg
Min far Avgo Lynge blev født i Fiskenæsset ved Godthåb 16. Oktober 1899, hvor hans far var kataket og senere overkataket. Faderen hed Pavia Lynge, og han stammer fra den kendte Lyngeslægt. Hans mor hed Bendtea født Heilmann, fra den ligeledes kendte Heilmannske slægt. Begge var godthåbere, og min far var den ældste af seks søskende. Hans far døde i 1943, og hans mor døde i 1960 - et år efter min fars død.

Året efter min far blev født, blev min bedstefar forflyttet til Frederiksdal, vistnok efter ønske af daværende præst Frederik Balle, der netop samme år - 1900 - overvintrerede på den gamle hernnhut-sted for at undervise og døbe østgrønlandske hedninge, der var kommet til Vestgrønland. Men allerede året efter blev Frederik Balle sammen med min bedstefar Pavia Lynge forflyttet til det gamle, ligeledes hernnhuttiske Lichtenau, som henholdsvis præst og kateket. Og her levede min far hele sin barndom, indtil han i 1915 rejste fra stedet.

Begge hans forældre var godthåbere, hvis slægter var gamle og havde boet i Godthåb igennem flere generationer, og som delvis stammer fra danske forfædre. Den, der grundlagde Lyngeslægten, var en dansk tømrer og underassistent, Lars Lynge, som i sin tid - ca. 1750 - var ansat i Handelen i Christianshåb. Slægten havde i tidens løb blandet sig med Hans Egedes, Grønlands apostels, efterkommere. Heilmann slægten stammer fra en præstesøn fra Kerteminde på Fyn, købmand Arent Christopher Heilmann. Iflg. Kateket og lærer Karl Heilmanns bog "Kalaallit kinguaariit" var min oldefar, (dvs. min fars morfar) kolonist Christopher Carl Cornelius Heilmann (Kaalersii). Hans kone Augusta var halvt dansk, hendes far var købmand Arntz, som var ansat ved Handelen i Nuuk. Han fik hende sammen med en ung grønlandsk pige. Kaalersii og Augusta flyttede fra Fiskenæsset til Godthåb år 1867.